Cơ cấu mở lật

Cơ cấu mở lật của cửa nhựa lõi thép với thanh giới hạn cho phép tạo ra góc mở vừa đủ để tạo sự thông thoáng cho căn phòng.

co-cau-mo-lat1  Cơ cấu mở lật:
Với thanh giới hạn cho phép tạo ra góc mở vừa đủ để tạo sự thông thoáng cho căn phòng.