Bản lề phía dưới

Phụ kiện bản lề dưới của cửa nhựa lõi thép có khả năng điều chỉnh theo hai chiều, đạt độ chính xác cao trong lắp đặt, đồng thời thực hiện được hai chức năng mở là mở quay và mở lật.

ban-le-phia-duoi1

Bản lề phía dưới:
Có khả năng điều chỉnh theo hai chiều, đạt độ chính xác cao trong lắp đặt, đồng thời thực hiện được hai chức năng mở là mở quay và mở lật.