Báo giá cửa nhựa lõi thép

Báo giá cửa nhựa lõi thép kính an toàn 6.38mm tại Tp. Hồ Chí Minh – Qúy 2 năm 2012

CUANHUALOITHEP.COM công bố Bảng giá sản phẩm Cửa nhựa lõi thép 3A WINDOW sử dụng kính dán an toàn 6ly38 (6.38mm) áp dụng tại Hà Nội từ Quý 2 năm 2012 (áp dụng cho các đơn hàng ký từ ngày 1/0/42012 cho đến khi có bảng giá khác thay thế): Quy cách: – Hệ thanh […]

Báo giá cửa nhựa lõi thép kính an toàn 6.38mm tại Hà Nội – Qúy 2 năm 2012

CUANHUALOITHEP.COM công bố Bảng giá sản phẩm Cửa nhựa lõi thép 3A WINDOW sử dụng kính dán an toàn 6ly38 (6.38mm) áp dụng tại Hà Nội từ Quý 2 năm 2012 (áp dụng cho các đơn hàng ký từ ngày 1/0/42012 cho đến khi có bảng giá khác thay thế): Quy cách: – Hệ thanh […]

Báo giá cửa nhựa lõi thép (uPVC) tại TP. Hồ Chí Minh kính 5mm – Qúy 2 năm 2012

CUANHUALOITHEP.COM công bố Bảng giá sản phẩm Cửa nhựa lõi thép 3A WINDOW áp dụng từ  tháng 03 năm 2012 (áp dụng cho các đơn hàng ký từ ngày 30/03/2012 cho đến khi có bảng giá khác thay thế): Quy cách: – Hệ thanh Profiles:  Thanh Shide, nhập khẩu từ Trung quốc. – Báo giá áp […]

Báo giá cửa nhựa lõi thép (uPVC) tại Hà Nội kính 5mm – Qúy 2 năm 2012

CUANHUALOITHEP.COM công bố Bảng giá sản phẩm Cửa nhựa lõi thép 3A WINDOW áp dụng từ  tháng 03 năm 2012 (áp dụng cho các đơn hàng ký từ ngày 30/03/2012 cho đến khi có bảng giá khác thay thế): Quy cách: – Hệ thanh Profiles:  Thanh Shide, nhập khẩu từ Trung quốc. – Báo giá áp […]

Báo giá cửa nhựa Eurowindow

CỬA NHỰA LÕI THÉP (hay còn gọi là Cửa nhựa uPVC) là tên gọi chung cho toàn bộ các loại cửa được làm bằng thanh nhựa profiles có lõi thép gia cường bên trong (thanh nhựa profiles là thanh nhựa được đúc (ép) định hình). EUROWINDOW là một trong các thương hiệu của CỬA NHỰA […]

Báo giá cửa nhựa lõi thép kính an toàn 8.38mm tại Tp. Hồ Chí Minh – Qúy 1/2012

CUANHUALOITHEP.COM công bố Bảng giá sản phẩm Cửa nhựa lõi thép 3A WINDOW sử dụng kính dán an toàn 8ly38 (8.38mm) áp dụng tại Tp. Hồ Chí Minh từ Quý 1 năm 2012 (áp dụng cho các đơn hàng ký từ ngày 1/01/2012 cho đến khi có bảng giá khác thay thế): Quy cách: – […]

Báo giá cửa nhựa lõi thép kính an toàn 8.38mm tại Hà Nội – Qúy 1/2012

CUANHUALOITHEP.COM công bố Bảng giá sản phẩm Cửa nhựa lõi thép 3A WINDOW sử dụng kính dán an toàn 8ly38 (8.38mm) áp dụng tại Hà Nội từ Quý 1 năm 2012 (áp dụng cho các đơn hàng ký từ ngày 1/01/2012 cho đến khi có bảng giá khác thay thế): Quy cách: – Hệ thanh […]

Báo giá cửa nhựa lõi thép kính an toàn 6.38mm tại Tp. Hồ Chí Minh – Qúy 1/2012

CUANHUALOITHEP.COM công bố Bảng giá sản phẩm Cửa nhựa lõi thép 3A WINDOW sử dụng kính dán an toàn 6ly38 (6.38mm) áp dụng tại Tp. Hồ Chí Minh  từ Quý 1 năm 2012 (áp dụng cho các đơn hàng ký từ ngày 1/01/2012 cho đến khi có bảng giá khác thay thế): Quy cách: – […]

Báo giá cửa nhựa lõi thép kính an toàn 6.38mm tại Hà Nội – Qúy 1 năm 2012

CUANHUALOITHEP.COM công bố Bảng giá sản phẩm Cửa nhựa lõi thép 3A WINDOW sử dụng kính dán an toàn 6ly38 (6.38mm) áp dụng tại Hà Nội từ Quý 1 năm 2012 (áp dụng cho các đơn hàng ký từ ngày 1/01/2012 cho đến khi có bảng giá khác thay thế): Quy cách: – Hệ thanh […]

Báo giá cửa nhựa lõi thép (uPVC) tại TP. Hồ Chí Minh kính 5mm – Qúy 1 năm 2012

CUANHUALOITHEP.COM công bố Bảng giá sản phẩm Cửa nhựa lõi thép 3A WINDOW áp dụng từ  tháng 01 năm 2012 (áp dụng cho các đơn hàng ký từ ngày 01/01/2012 cho đến khi có bảng giá khác thay thế): Quy cách: – Hệ thanh Profiles:  Thanh Shide, nhập khẩu từ Trung quốc. – Báo giá áp […]