Báo giá cửa nhựa lõi thép

Báo giá cửa nhựa lõi thép kính hộp tại Tp. Hồ Chí Minh – Qúy 4/2012

CUANHUALOITHEP.COM công bố Bảng giá sản phẩm Cửa nhựa lõi thép 3A WINDOW sử dụng kính hộp 5-9-5mm (kính 5mm + khoảng không hút khi 9mm ở giữa + kính 5mm) áp dụng tại Tp. Hồ Chí Minh từ Quý 4 năm 2012 (áp dụng cho các đơn hàng ký từ ngày 1/10/2012 cho đến […]

Báo giá cửa nhựa lõi thép kính hộp tại Hà Nội năm 2012 quý 4

CUANHUALOITHEP.COM công bố Bảng giá sản phẩm Cửa nhựa lõi thép 3A WINDOW sử dụng kính hộp 5-9-5mm (kính 5mm + khoảng không hút khi 9mm ở giữa + kính 5mm) áp dụng tại Hà Nội từ Quý 4 năm 2012 (áp dụng cho các đơn hàng ký từ ngày 1/10/2012 cho đến khi có […]

Báo giá cửa nhựa lõi thép kính an toàn 6.38mm tại TP. Hồ Chí Minh – Qúy 3 năm 2012

CUANHUALOITHEP.COM công bố Bảng giá sản phẩm Cửa nhựa lõi thép 3A WINDOW sử dụng kính dán an toàn 6ly38 (6.38mm) áp dụng tại Hà Nội từ Quý 3 năm 2012 (áp dụng cho các đơn hàng ký từ ngày 1/07/2012 cho đến khi có bảng giá khác thay thế): Quy cách: – Hệ thanh […]

Báo giá cửa nhựa lõi thép (upvc) kính an toàn 6.38mm tại Hà Nội – Qúy 3 năm 2012

CUANHUALOITHEP.COM công bố Bảng giá sản phẩm Cửa nhựa lõi thép 3A WINDOW sử dụng kính dán an toàn 6ly38 (6.38mm) áp dụng tại Hà Nội từ Quý 3 năm 2012 (áp dụng cho các đơn hàng ký từ ngày 1/07/2012 cho đến khi có bảng giá khác thay thế): Quy cách: – Hệ thanh […]

Báo giá cửa nhựa lõi thép kính an toàn 8.38mm tại Hà Nội – Qúy 3/2012

CUANHUALOITHEP.COM công bố Bảng giá sản phẩm Cửa nhựa lõi thép 3A WINDOW sử dụng kính dán an toàn 8ly38 (8.38mm) áp dụng tại Hà Nội từ Quý 3 năm 2012 (áp dụng cho các đơn hàng ký từ ngày 1/07/2012 cho đến khi có bảng giá khác thay thế): Quy cách: – Hệ thanh […]

Báo giá cửa nhựa lõi thép kính an toàn 8.38mm tại Tp. Hồ Chí Minh – Qúy 3/2012

CUANHUALOITHEP.COM công bố Bảng giá sản phẩm Cửa nhựa lõi thép 3A WINDOW sử dụng kính dán an toàn 8ly38 (8.38mm) áp dụng tại Tp. Hồ Chí Minh từ Quý 3 năm 2012 (áp dụng cho các đơn hàng ký từ ngày 1/07/2012 cho đến khi có bảng giá khác thay thế): Quy cách: – […]

Báo giá cửa nhựa lõi thép (uPVC) tại TP. Hồ Chí Minh kính 5mm – Qúy 3 năm 2012

CUANHUALOITHEP.COM công bố Bảng giá sản phẩm Cửa nhựa lõi thép 3A WINDOW áp dụng từ  tháng 06 năm 2012 (áp dụng cho các đơn hàng ký từ ngày 30/06/2012 cho đến khi có bảng giá khác thay thế): Quy cách: – Hệ thanh Profiles:  Thanh Shide, nhập khẩu từ Trung quốc. – Báo giá áp […]

Báo giá cửa nhựa lõi thép (uPVC) tại Hà Nội kính 5mm – Qúy 3 năm 2012

CUANHUALOITHEP.COM công bố Bảng giá sản phẩm Cửa nhựa lõi thép 3A WINDOW áp dụng từ  tháng 06 năm 2012 (áp dụng cho các đơn hàng ký từ ngày 30/06/2012 cho đến khi có bảng giá khác thay thế): Quy cách: – Hệ thanh Profiles:  Thanh Shide, nhập khẩu từ Trung quốc. – Báo giá áp […]

Báo giá cửa nhựa lõi thép kính an toàn 8.38mm tại Tp. Hồ Chí Minh – Qúy 2/2012

CUANHUALOITHEP.COM công bố Bảng giá sản phẩm Cửa nhựa lõi thép 3A WINDOW sử dụng kính dán an toàn 8ly38 (8.38mm) áp dụng tại Tp. Hồ Chí Minh từ Quý 2 năm 2012 (áp dụng cho các đơn hàng ký từ ngày 1/04/2012 cho đến khi có bảng giá khác thay thế): Quy cách: – […]

Báo giá cửa nhựa lõi thép kính an toàn 8.38mm tại Hà Nội – Qúy 2/2012

CUANHUALOITHEP.COM công bố Bảng giá sản phẩm Cửa nhựa lõi thép 3A WINDOW sử dụng kính dán an toàn 8ly38 (8.38mm) áp dụng tại Hà Nội từ Quý 2 năm 2012 (áp dụng cho các đơn hàng ký từ ngày 1/04/2012 cho đến khi có bảng giá khác thay thế): Quy cách: – Hệ thanh […]